Aldebaran i Algol

Aldebaran – pierwsza gwiazda stała konstelacji Byka, o naturze marsowej, położona w Bliźniętach. Zapowiada zaszczyty w służbie publicznej lub wojskowej i odwagę. Algol – gwiazda stała konstelacji Ferseusza, pierwszej ważności, położona w znaku Byka. Zapowiada gwałt i śmierć nagłą.

Może się stać osobliwą poezją porównywanie prastarych wierzeń związanych z ciałami niebieskimi z danymi współczesnej astronomii. Ciekawe, że niektóre owiane tajemniczością gwiazdy czy planety nadal fascynują swymi sekretami współczesnych uczonych. Nauka niektóre z ciał niebieskich umieściła w zupełnie innych schematach – nikt już rozsądny nie powie, że Słońce to planeta (taką pozostała wyłącznie w astrologii), lecz gwiazda.

Nasze ludzkie przekonanie, a potem marzenia o spotkaniu mieszkańców innych planet i gwiazd, jak dotąd nie mają szans realizacji. Sondy kosmiczne wysyłane w kosmos całkowicie przekreśliły świat naszych fantastycznych wyobrażeń. Pozostaje więc jeszcze możliwość spotkań poza naszą galaktyką. Krajobrazy planet, przekazane przez nadajniki telewizyjne, są dalekie od naszych poetycznych wyobrażeń o mieszkaniach bóstw czy herosów, obrazowo ukazywanych na starych globusach czy atlasach nieba, rysowanych przez artystów starożytnego Egiptu, aż po dzieła mistrzów baroku. Oglądamy je z ogromną przyjemnością i wzruszeniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>