Anaksymenes

Anaksymenes rozważał także przyczyny przemian w przyrodzie. Za jedną z głównych uważał ruch, powodujący zgęszczanie i rozrzedzanie powietrza. Ponadto Anaksymenes dostrzegał związek zachodzący między temperaturą a stanem skupienia materii: i tak więc ogień był dlań ciałem najgorętszym i najbardziej rzadkim, kamień z kolei najbardziej gęstym i najzimniejszym. Idąc tą drogą wyjaśniał zjawiska meteorologiczne. I tak wiatry powstają, gdy zgęszczone powietrze wprowadzane jest w ruch, a przy dalszej jego kondensacji powstają chmury i woda, wyjaśnił także powstawanie gradu, śniegu, błyskawic, tęczy i tak dalej.

Anaksymenes zajmował się także astronomią. Twierdził on, że ziemia jest płaska jak stół, gwiazdy zaś są ciałami ognistymi, a towarzyszą im ciała stałe, których istnienie objawia się w zaćmieniach.

Wszystkie dzieci triady powietrza powinny pamiętać o Anaksyme- nesie. Warto go bowiem uznać za naukowego partnera całej triady. Do starożytnych nauk mędrców i filozofów doszły niebawem nowe elementy przesądnego średniowiecza. Łączyły je astrologia i wiedza o czarach.

Świetliste duchy powietrza unosiły się ponad padołem ziemskim. Astrologowie, patrząc w niebo, szukali danych do horoskopów swych mocodawców. Magowie natomiast chcieli zmienić fatalne losy, zapisane w gwiazdach przy pomocy sił ziemskich czyli drogocennych kamieni. To właśnie specjalne klejnoty albo ogromne kryształy miały usidlić złe moce lub wzmocnić siły jasnych duchów, wzywanych na pomoc. Duchy zmarłych wywoływane przez czarnoksiężników obowiązkowo musiały się stawić na wezwanie, gdy światło świec przenikało przez kryształ i padało na zwierciadło. Eter czyli powietrze roiło się od duchów, zawieszonych między niebem a ziemią. Nieproszonych gości odstraszały jednak kamienie związane z triadą powietrza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>