Astronomowie Mezopotamii

Pracę tę wykonali podobno po raz pierwszy astronomowie Mezopotamii – czyli Krainy Dwurzecza. Była to ziemia niezwykła traktowana jako kolebka naszej śródziemnomorskiej cywilizacji, użyźniana wylewami dwóch wielkich rzek – Eufratu i Tygrysu. To właśnie Mezopotamia, obok Egiptu, stała się ogniskiem prastarej cywilizacji, której dziedzicami po setkach lat staliśmy się także i my, choć jeszcze nasi pradziadowie nie zdawali sobie z tego sprawy, jako że nie wiedzieli zbyt wiele o tych prastarych państwach, poprzestając na sensacyjnych opowieściach biblijnych o Wieży Babel czy ponurych proroctwach uczty Baltazara, zawartych w Starym Testamencie.

Rzeczywistość codziennego życia Mezopotamii, odczytana z glinianych tabliczek wygrzebanych z piasków przez archeologów pokazała, iż mieszkańcy Dwurzecza byli bardzo do nas podobni. Podobnie jak my pragnęli poznać losy swoje oraz swoich bliskich, szukając na niebie odpowiedzi. Dlaczego jednak tam akurat szukali wyjaśnienia tajemnic swoich losów? To były niezwykle mądre ludy, czego potwierdzenie znaleziono dopiero po setkach lat. Nasza wiedza dotycząca mieszkańców Krainy Dwurzecza właściwie jest świeża – zaczęliśmy ich dokładniej poznawać przed dwustu laty – natomiast tradycje mądrości magów czyli mędrców tamtej Krainy, przechowały się od niepamiętnych czasów, a czarownicy czy astrologowie dworscy próbowali wyprowadzać własny rodowód, sięgając tamtych czasów. Jak więc zaczęła się wielka astrologiczna przygoda z gwiazdami naszych cywilizacyjnych przodków?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>