Chryzolity cz. II

Wzór chryzolitu nie jest bardzo skomplikowany – (Mg,Fe)2Si04. Można tu zdradzić tajemnicę tej całej grupy mineralnej, tworzącej rodzinę oliwinów. Dwa jej skrajne człony – to krzemian magnezu Mg2Si04, zwany forsterytem, i krzemian żelaza – Fe2Si04 o nazwie fajalit. Mogą one, jak to w rodzinie bywa, wykazywać zmienne zawartości to jednego, to drugiego członu. Najpiękniejsze jednak kamienie jubilerskie tworzą minerały o przewadze członu magnezowego. Ostatnio dowiadujemy się bardzo interesujących rzeczy o samym pierwiastku magnezie. Zwą go nawet pierwiastkiem życia. Czyżby i dla kamieni drogocennych był magnez nośnikiem ich czaru i urody? Wraz ze wzrostem zawartości żelaza, barwa kryształów staje się mniej ciekawa, pospolicie żółta, a nawet brunatnawa, ale niektóre właściwości fizyczne, do których należy twardość, cecha tak ważna dla kamieni drogocennych, wzrasta. Tw ardość całej rodziny oliwi nów- , zależnie od ich składu, zawiera się w granicach od 6 do 7 w znanej i powszechnie stosowanej skali Mohsa. Te najpiękniejsze okazy oliwinów niestety są mniej twarde i bardziej łatwo można je zarysować. Uważajcie zatem, właścicielki pierścionków z chryzolitowymi oczkami, gdyż bardzo łatwo uszkodzić wasz ulubiony klejnot.

Do chryzolitów stosuje się zwykle szlif schodkowy i brylantowy, a rzadko kaboszonowy. Najpiękniejsze chryzolity pochodzą z małej wysepki na Morzu Czerwonym – Zebirget. Ich wielkość po oszlifowaniu dochodzi nawet do 300 karatów. Chryzolity wydobywane są także i w innych rejonach świata. Najbardziej znane złoża tych kamieni występują w Birmie, na Cejlonie, w Australii, Brazylii. Stanach Zjednoczonych i na Hawajach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>