Chryzoprazy cz. II

Przed II wojną światową niezłe interesy na tym pięknym kamieniu robił koncern Kruppa. Chryzopraz w Szklarach występował przy ubogich rudach niklu, których eksploatacja i przeróbka były dofinansowywane ze sprzedaży chryzoprazu. I chyba nic już obecnie nie stoi na przeszkodzie, by wznowńć wydobycie i by polskie chryzoprazy cieszyły tych wszystkich, którzy ukochali czar zielonej barwy tego kamienia, a przede wszystkim tych, którzy wierzą w jego moc przywracania radości życia, wybierając go na swój kamień, przeznaczony im przez same gwiazdy. Chryzoprazow y drobiazg może być dla nich talizmanem.

Dla ludzi spod znaków’ Barana, Strzelca i Koziorożca średniowieczni astrologowie przeznaczyli kamienie z rodziny granatów. Liczna to rodzina i bardzo zróżnicowana pod każdym względem, podobnie jak owe trzy typy zodiakalne.

Licząc się z tym zróżnicowaniem charakterów zodiakalnych podopiecznych Barana, Strzelca i Koziorożca, dla każdego z nich przeznaczyła astrologia inne odmiany granatów. I tak dla Barana granaty czerwone, fioletowe i rudoogniste, dla Strzelca tylko purpurowe, zwane w średniowieczu karbunkułami, a dla Koziorożca, tak odmiennego od poprzednich dwóch znaków, granaty zielone.

Rodzina granatów’ nie tylko zainteresowała astrologów. Z pewnością są one bardziej interesujące dla mineralogów, stanowią bowiem przykład możliwości wzajemnego zastępowania się niektórych pierwiastków w sieciach krystalicznych granatów, bez wprowadzania zmian w tych sieciach. Nie bacząc na skomplikowany skład chemiczny poszczególnych odmian rodziny granatów, wszystkie można opisać jednym, ogólnym wzorem, w którym na pierwszym miejscu jest metal dwuwartościowy, na drugim trójwartościowy i grupa krzemowo-tleno- wa. Wygląda to tak: M3R2(Si04),. Jako metale dwuwartościowe występują w granatach: w’apń, magnez, żelazo i mangan, a jako trójwartościowe – glin, żelazo i chrom. Metale te mogą nawzajem się zastępować, toteż podane wzory granatów należy traktować jako bardzo umowne. Rzadko się bowiem zdarza, aby naturalny granat miał skład taki jaki umownie przyjęto, a mianowicie: pirop Mg3Al2(Si04.)3 almandyn Fe3Al2(Si04)3 spessartyn Mn3Al2(Si04)3 grossular Ca3Al2(Si04)3 andradyt Ca3Fe2(Si04)3 uwarowit Ca3Cr2(Si04)3.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>