Chryzoprazy

Chryzoprazy o jabłkowozielonej barwie należą do najcenniejszych odmian chalcedonu. Swą niespotykaną w świecie kamieni barwę zawdzięcza chryzopraz obecności w nim związków niklu. Niektórzy znawcy i wielbiciele kamieni uważają go za najpiękniejszy ze wszystkich kamieni szlachetnych. Toteż jego cena nie jest zbyt niska. Niekorzystnie na urodę chryzoprazów działa światło i podwyższona temperatura, gdyż zielone uwodnione związki niklu, nadające to interesujące zabarwienie, pod wpływem tych czynników przechodzą w bezbarwne związki bezwodne. Toteż chryzoprazom dobrze robi wilgoć i ciemność. W takiej atmosferze nic nie szkodzi ich urodzie.

Szczególnie polskich Wodników powinien ten kamień interesować. Bo oprócz innych chalcedonów o pastelowych barwach, właśnie chryzopraz jest przez astrologię przeznaczony dla podopiecznych zodiakalnego Wodnika. Zapewne niezwykła uroda i rzadkość występowania chryzoprazu sprawiły, że został poświęcony Wodnikom, które przeważnie mają bardzo subtelny charakter i nie narzucają się bardzo spokojną, ale wewnętrznie zorganizowaną naturą. Drobiazg z chryzoprazu potrafi zapewne sprawić wielką radość Pani lub Panu Wodnikowi i wprowadzić w ich bardzo pracowite życie chwilę prawdziwego relaksu. Nie będzie to takie trudne, bo jedno z największych złóż chryzoprazu znajduje się w Polsce, na Dolnym Śląsku, niedaleko Ząbkowic, w miejscowości Szklary. Występuje tu wrraz z mlecznym opalem i żółtymi cytrynami, ale sam jest najpiękniejszy. Niektóre partie minerału mają odcień lekko Rolkowy. Jak twierdzą znawcy i wielbiciele tego kamienia, zabarwienie to nadają im związki kobaltu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>