Dni tygodnia odpowiednikami poszczególnych bóstw

T tak niedziela była dniem Słońca (po łacinie Dies Solis), skąd po niemiecku Sonntag, po angielsku Sunday. Nazwa francuska Dimanche nawiązuje do innej nazwy – Dies Dominica – Dzień Pański.

Poniedziałek przynależał do Księżyca – Dies Lunae, francuski Lundi, po niemiecku Mont ag, angielski Monday, a po włosku wtorek był dniem Marsa – stąd Dies Martis, francuskie Mardi. Środą opiekowała się planeta Merkury – Dies Mercuric, po francusku Mercredi, a po włosku Mercreledi.

Czwartek był dniem Jowisza, Dies Jovis – stąd francuskie Jeudi, włoskie Giovedi. Piątek podlegał Wenerze i stąd łacińska nazwa Dies Veneris, Vendredi (franc.), Venerdi (włoskie).

Szóstek, zwany był sobotą od nazwy Dies Saturni, angielskie Saturday. Żydowski szabhas – także nawiązywał do Saturna – planety o najbardziej powolnym obiegu. Każda planeta miała własny kolor, z tym że słońce miało barwę złotą, a księżyc srebra, reszta planet reprezentowała inne barwy siedmiosfery. Siedem barw planet niejednokrotnie możemy zobaczyć na starych malowidłach, zawierających treści astralne.

Diodor Sycylijczyk, żyjący w 1 w. p.n.e., napisał 40 ksiąg, przedstawiających dzieje świata od czasów mitycznych aż do wojen galickich prowadzonych przez Juliusza Cezara. Co prawda, z owych ksiąg zachowało się zaledwie 15, ale możemy stamtąd także czerpać wiadomości o wierzeniach budowniczych najstarszych kultur. Pisał więc „Chaldejczycy uczą, że świat jest wieczny, że nie ma początku i nie będzie miał końca oraz że cały ład został w całości przez bóstwo określony”. Diodor relacjonując poglądy Chaldejczyków twierdził, iż przypisywali oni największą moc planetom, nadając im nazwę „tłumaczy”:

„same swymi drogami dążą i tak dają poznać przyszłość, tłumacząc ludziom wolę bogów. Albowiem tym zwiastują przyszłość, którzy obserwują ich zachód, wschód i barwę. Jako podstawę ich obiegu ustanowili 30 gwiazd”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>