Dolnośląskie kamienie szlachetne

Podobne przywileje uzyskują jeszcze inni poszukiwacze przez cały wiek XVII. Opisują też dolnośląskie kamienie szlachetne poszukiwacze bardziej wykształceni, tacy jak słynny XVI-wieczny lekarz i alchemik Leonard Thuineysser zum Thurn. czy zwany śląskim Pliniuszem – Kacper Schwenkfeldt, działający na Śląsku w latach 1587-1609.

We wspomnianej już Wrocławskiej Księdze Walońskiej, powstałej prawdopodobnie w drugiej połowie XV wieku, można przeczytać wskazówkę, jak znaleźć ametysty w Karkonoszach. „W Jeleniej Górze pytaj o wieś. Idź następnie pod górę w stronę Czarnej Góry obok huty szkła, a dojdziesz do Białej Wody. gdzie znajdziesz tyle złota do płukania i ametystów, ile tylko zapragniesz”.

Pisał też o ametystach karkonoskich znany uczony i badacz Walenty Roźdz.ieriski w’ swym dziele Ojjicina ferraria, wydanym na początku XVII wieku: „I w potokach sudeckich, a przy wielkiej górze Ryzenbergu ametyst wyborny się birze”.

Znana dama polska Izabela Czartoryska w swym dzienniku podróży do Cieplic w 1816 roku, opisując wycieczkę do wodospadu Kamieńczyka w Szklarskiej Porębie, wspomina też o znalezieniu ametystów wśród skał. I jeszcze dziś podążając śladami sławnej Polki nieopodal tego wodospadu można znaleźć resztki ametystów.

W okolicach tych można też natknąć się na zapomniane już dziś stare wyrobiska, świadczące o wydobywaniu ametystów. Występowały tu bardzo piękne i stosunkowo duże kryształy fiołkowego kamienia, dochodzące do 3 cm długości. Intensywność zabarwienia tych kryształów jest zmnienna można znaleźć okazy od prawie bezbarwnych, przez różne odcienie fiołków do ciemnofiole- towych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>