Elementarny trójkąt Ziemi

Elementarnemu trójkątowi Ziemi podlegają trzy znaki: Byk, Panna oraz Koziorożec. Zasługą Ziemi jest pono zmysł praktyczny, zdolność do koncentracji, stałość, racjonalizm, uzupełniany fanatyzmem i pesymizmem, którym podszyci są wewnętrznie wszyscy synowie Ziemi, spod tych pochodzący znaków.

O Ziemi pisano zresztą wiele – najdawniej filozofowie z jońskiej szkoły przyrody i greccy poeci. Ale odwołajmy się do Leonarda da Vinci – człowieka, który w swej epoce należał do llluminatów czyli Wielkich Wtajemniczonych. Do dziś podziwiamy jego dzieła malarskie i staramy się zgłębić jego pisma (a niekiedy trudno je odczytać, nie mówiąc już o ich ukrytym sensie). Pisze on na przykład:,

„…Człowiek nazywany jest przez starożytnych małym światem i zaiste nazwanie to jest słuszne, gdyż jak człowiek złożony jest z ziemi, powietrza i ognia, tak samo ciało Ziemi. Jeśli człowiek ma w sobie kości, podpory i rusztowanie ciała, świat ma w skałach podporę Ziemi jeśli człowiek ma w sobie jezioro krwi, w którym płuco dla oddechu wzbiera i opada, ciało Ziemi ma swój ocean morski, który również wzbiera i opada co sześć godzin dla oddechu świata jeśli z rzeczonego jeziora krwi wytryskają żyły, które rozgałęziają się po ciele ludzkim, podobnie ocean morski napełnia ciało Ziemi nieskończonymi żyłami wody. Brak ciału Ziemi nerwów, których nie posiada, gdyż nerwy stworzone są w celu ruchu, a jako że świat jest w ciągłej równowadze, nie wymaga ruchu, a ponieważ nie ma ruchu, niepotrzebne są nerwy. Lecz pod wszystkimi innymi względami jest podobieństwo”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>