Forma perły

Grubość warstwy perłowej wynosi do 0,5 mm. Wszystkie kryształy aragonitu są umieszczone jakby w cienkich workach w substancji organicznej, która wraz z aragonitem tworzy bardzo zwarty agregat mineralno-organiczny.

Od formy kryształów aragonitu. ich wielkości, a także grubości wkładek substancji organicznej zależy jakość perły, jej blask, zabarwienie i w’ ogóle uroda, a tym samym i wartość. Ostatnio do badań budowy pereł wprzągnięto nawet mikroskop elektronowy. Dzięki tym badaniom w jądrze pereł udało się zobaczyć kryształy innej odmiany węglanu wapnia – kalcytu oraz miki, a także warstewkę silnie porowatego holomorficznego aragonitu. Powierzchnia tej bezpostaciowej warstewki jest pokryta płytkowymi kryształami aragonitu. Bywa też tak, że w niektórych perłach nie tworzy się bezpostaciowa warstewka aragonitu, tylko jądro jest pokryte bezpośrednio płytkowymi kryształami. Przełom tych kryształów jest zawsze muszlowy. Badacze stwierdzili na powierzchniach przełamów kryształów obecność wydłużonych kryształów’ – włókien długości od 0,2 do mikrometrów i grubości od 0,04 do 0,1 mikrometra. Być może owe włókna spełniają rolę mikrozbrojenia w perle, dzięki którym klejnoty te są tak wytrzymałe mechanicznie.

Urodę pereł określają cztery cechy: blask, barwa, kształt i wielkość. Najważniejsze jednak to blask i barwa. O urodzie pereł pisała przed 11 wojną światową wielka wielbicielka tajemnic klejnotów Maria Florkowa: „Biała, mieniąca się kropla księżycowej poświaty, zaklęta w przedziwnie piękny klejnot: w perłę. Zimna i na pozór martwa. Ileż tajemnic mieści w sobie, ile ukrytej mocy, ile piękna i czaru, przyniesionego z nieznanego królestwa głębokich, zielonych odmętów morskich”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>