Koralowe cacka jubilerskie

Z rodziną cesarską pośrednio są związane inne koralowe cacka jubilerskie – tym razem ze zbiorów’ polskich. W skarbcu na Jasnej Górze przechowywany jest dar króla Michała Korybuta Wiśniowie- ckiego z okazji ślubu z Eleonorą Habsburżanką. To mszalny komplet koralowy, wyrobu anonimowego złotnika weneckiego, złożony z kielicha, dwóch ampułek, tacek oraz dw’óch puszek na komunikanty i oleje. Ten ośmieszony dokładnie syn słynnego hetmana księcia Jeremiego i Gryzeldy z domu Zamoyskiej był wnukiem kanclerza koronnego wielkiego Tomasza, a prawnukiem twórcy Zamościa – Jana. Niepięk- ny, łysy, tęgi 29-latek nie odznaczał się niczym, mimo że był gruntownie wykształcony i znał 6 języków obcych – w tym tatarski i turecki – nie budzi! ani szacunku, ani sympatii. Wybrano go na elekcji podobno dlatego głównie, iż nie posądzano go o w iększe ambicje i wobec tego nie stanowił zagrożenia dla wolności szlachty.

Rozważano na sejmie, a następnie na radzie senatu, kandydatury na żonę króla, przebierając wśród księżniczek hiszpańskich, francuskich, nawet poszukiwano Piastówny. Wreszcie wybór padł na arcyksiężniczkę Eleonorę Marię Józefę, córkę cesarza Ferdynanda II, siostrę Leopolda I. 26 lutego 1670 r. odbył się ślub 17-letniej cesarzówny z królem Michałem Tomaszem Korybutem. Koralowy dar ślubny króla dla klasztoru na Jasnej Górze przyniósł mu szczęście w małżeństwie, jako że Eleonora okazała się wierną i przywiązaną małżonką. Nie opuściła Michała Korybuta w najtrudniejszych chwilach, choć oficjalnie proponowano jej rozwód, pomawiając Wiśniowieckiego to o impotencję, to znów’ o homoseksualizm. Każdy przypadek w stadle królewskim malkontenci tłumaczyli na niekorzyść króla. Nawet wówczas, gdy królowa poroniła dziecko pici męskiej – oskarżono go o to, iż źle obchodzi się z małżonką. Królowa przetrwała jednak wszelkie złe chwile u boku Michała Korybuta, budząc podziw także wśród jego przeciwników stałością uczuć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>