Kościół katolicki a ametysty – kontynuacja

Odtąd Afrodyta stała się Panną Marią, Eros – dzieciątkiem Jezus, brodate satyry miały przedstawiać św. Piotra, Dionizos – św. Jana Chrzciciela, a szybkonogi i skrzydlaty Hermes – wcielił się w archanioła Michała.

Św. Hildegarda uważała, że ametyst oprócz zdobienia pierścieni dostojników kościelnych może być wielce użyteczny w leczeniu wszel- kich chorób skórnych. Należy w tym celu zwilżyć śliną kamień i potrzeć chore miejsce. Podobno na skutek nie trzeba było długo oczekiwać. Radziła też kobietom spodziewającym się dziecka by nosiły na biodrach opaskę z perełkami ametystowymi. Dzieci owych matek z pewnością będą piękne, zdrowe i rozumne. Miały też owe perełki ametystowe według św. Hildegardy leczyć bezpłodność.

Tak to w ametyście połączyły się w jedność magia pogańska z chrześcijańskimi symbolami. Ametyst towarzyszył kościelnym dostojnikom przez długie wieki. Zdobił pierścienie biskupie i opackie, krzyże noszone przeważnie na złotych łańcuchach przez kanoników czy prałatów. I obecnie eksponowany jest w skarbcu Katedry Wawelskiej pierścień kardynalski z olbrzymim ametystem Karola Wojtyły, papieża Polaka – Jana Pawia II.

Należy też tu przytoczyć, co sądził o tym fiołkowym kamieniu pierwszy polski encyklopedysta ksiądz Benedykt Chmielowski w swej Drogich szkatule kamieni: „Ametyst, po łacinie y Grecku Amethistus, znaczy z Greckiego sine wino, że wina czerwonego ma kolor, choć iest sine vino (bez wina), albo też jedno sonat (znaczy) co te słowa: non inebrians (nie upijający), gdyż natura tego kamienia człeka prezerwować może od upicia się. Iest koloru fiołkowego, purpurowego, różowego. Gammam Veris (perlą wiosny) nazywa ten Kamień Pliniusz, iż oczom kolor jego przyjemny. Ma w sobie iak Bursztyn moc ciągnienia. Reus o nim świadczy, iż noszących szczęśliwymi czyni y czujnemi”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>