Kościół Panny Marii Zwycięskiej

Korale zdobiące owe monstrancje są nie tyle symbolem gorliwości religijnej brzydul ze starych portretów, ile przypominają krew, jaką przelewano w czasach wojny 30-letniej, której klęska Czechów pod Białą Górą stała się zaledwie początkiem.

Również pamiątką tryumfującej kontrreformacji jest kościół Panny Marii Zwycięskiej przy ulicy Karmelickiej – niezbyt oddalonej od Strachova (czyli Placu Loretańskiego). Kościół ten zbudowali w latach 1611 – 1613 niemieccy luterani, ale już w 1624 roku został zabrany owym heretykom i przekazany ojcom karmelitom po to, by stal się pomnikiem zwycięstwa Habsburgów pod Białą Górą.

Kolejna gorliwa katoliczka Polixena z Lobkowic ofiarowała karmelitom hiszpańską woskową rzeźbę małego Jezusa – Bambino di Praga. Pielgrzymowali do niej pobożni z całej Europy, głównie jednak z Italii i Hiszpanii. Fundowano dzieciątku z wosku kosztowne sukienki i płaszczyki, które zmieniano. Jedna z owych sukienek zdobna jest w korale. I dziś przychodzą do kościoła nie tylko pobożni, ale miłośnicy sztuk pięknych, by podziwiać bogate szaty praskiego Jezulatka.

Zapewne wszystkie pobożne fundatorki wspaniałości lorety i kościoła karmelickiego nie mogły przewidzieć dalekosiężnych skutków swych fundacji. Nie mogły przecież nawet zgadnąć owe Marie, Markety,

Połixeny, Ludmiły, Benigny. że nie uda się nawracanie grzesznych czeskich heretyków. Ba. że rozwali się zupełnie wuelkie cesarstwo Habsburgów. One przecież czciły Jego Apostolską Mość cesarza, miłościwie panującego w Wiedniu, łaskawego monarchę, który nadawał wysokie godności państwowe ich ojcom, teściom, małżonkom czy bliskim krewniakom. U tronu Habsburgów składały ich familie powin- ne hołdy i żaden najśmielszy nawet astrolog nie był w stanie przewidzieć, iż zdeptane pod Białą Górą Czechy odrodzą się do suwerennego bytu państwowego wówczas, gdy upadnie monarcha Habsburgów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>