Ludzie wody

Ludzie wody są zazwyczaj najbardziej wylewni i łagodni spośród podopiecznych wszystkich innych układów trygonalnych. Są też wysoko oceniani na podstawie krótkich i dość przypadkowych kontaktów, ponieważ są towarzyscy i komunikatywni.

Woda jako element pierwotny i absolutny, a zarazem przeciwstawiający się ogniowi, akceptuje wszystko i wszystkich jako całość.

Ludzie wody chętnie włączają się do wszystkich spraw, mają ponadto mocne przeświadczenie, iż wszystko winno się odbywać z ich udziałem i źe nie należy nigdy rezygnować ze współudziału w ważnych przedsięwzięciach. Są oni również beznamiętni jak ludzie ognia, ale w całkowicie odmienny sposób – zawsze sądzą ponadto, że każdy – podobnie jak oni – jest gotów do pełnej asymilacji z grupą. Bywa to uciążliwe dla dzieci innych triad, a już z całą pewnością jest nie do przyjęcia dla typów ognia. Uważają poza tam, że wszyscy powinni z wdzięcznością przyjmować ich opiekuńczość, w ogóle nie mogą zrozumieć, iż ktoś do tego posłannictwa może się odnieść z niezrozumieniem lub je w ogóle negować.

Typy ognia i wody są właśnie identyczne w swojej nietolerancji i niechęci do rozumienia każdego człowieka odmiennego od ich własnej natury i wyobrażeń. Różnią się natomiast między sobą tym, że ludzie wiosennego zrównania (czyli typy ognia) są typowymi indywidualistami aż do egoizmu, natomiast ludzie przesilenia, czyli w’ody, nie mogą sobie wyobrazić życia w odosobnieniu, zawsze muszą żyć w grupie. Tak to alchemia ognia i wody tworzy bogactwo charakterów ludzkich wypełniających świat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>