Magowie w Babilonie

Początki sumeryjskiej wiedzy o gw iazdach uzupełnili ich następcy. Astronomowie Babilonu sporządzili pierwszą w dziejach astronomii mapę nieba. Wyryto ją rylcem na glinianych tabliczkach. A może dokonali tego wyczynu jeszcze Sumeryjczycy?

Magowie w Babilonie przechwalali się. że swoje obserwacje notowali na glinianych tabliczkach i przechowywali je od 720000 lat. Można by traktować te przechwałki za czczą fantazję, gdyby nie fakt, że Babilończycy umieli liczyć, znali wielkie liczby. Być może, chwalili się dorabiając legendę tak wielkich tradycji do swych obserwacji. A jeżeli coś w tym było?

Ich obserwacje i pomysły doszły do nas za pośrednictwem następnych po Sumerach ludów. Największą jednak sławą astrologiczną cieszyli się Chaldejczycy, czyli mieszkańcy południowej i środkowej Babilonii z czasów I tysiąclecia przed naszą erą.

Sława astrologów chaldejskich przetrwała całe wieki. W starożytnej Grecji i Rzymie Chaldejczykiem określano po prostu astrologa. W każdym razie pierwszy podręcznik astrologii napisano dla króla Chaidei – Sargona I. Jeszcze w pierwszej szkole dla astrologów na wyspie Kos, którą kierował słynny Beroes, korzystano z niego, tłumacząc go na język grecki.

Asyryjczycy znali 7 planet i dlatego siódemka była dla nich liczbą świętą – to oni wymyślili siedmiodniowy tydzień, a każda jego część poświęcona była innemu bóstwu, symbolizowanemu przez inną planetę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>