Mieszkańcy Dwurzecza

W starożytnym Sumerze w żyznej i pięknej dolinie Eufratu mędrcy dokonywali codziennych obserwacji ciał niebieskich. Najazdy barbarzyńców doprowadziły Sumer do upadku, ale po kilku wiekach państwa babilońskie, asyryjskie i elamickie stworzyły nowym pokoleniom kapłańskich mędrców warunki do stałej obserwacji. Wieże świątyń, tzw. zikkurathy, spełniały także funkcję obserwatoriów, tam magowie spoglądali w niebo, utrwalając swe obserwacje przez dni, miesiące i lata. Z zapisanych obserwacji mędrców sumeryj- skich mieli korzystać wszyscy ich następcy. Do tej pory nie wiemy, czy Sumerowie, czy ich następcy Babilończycy wymyślili symbole i nazwy znaków zodiaku. Jedno jest pewne, że pochodzą właśnie stamtąd – z bogatej w jadło ziemi Mezopotamii – nazywanej potem przez wiecznie głodną średniowieczną Europę biblijnym Rajem.

Mieszkańcy Dwurzecza ciągle jednak żyli w strachu przed głodem. Sumerowie – jak piszą specjaliści od ich zamierzchłych dziejów – byli twórcami – urbanistami, nauczyli ludzkość mieszkać w wielkich miejskich skupiskach. Człowiek zaczął wówczas nie tylko korzystać z gotowych darów natury, ale przystąpi! do ich pomnażania. Czynił to w sposób świadomy – jak choćby przez system nawadniający pola czy wybieranie do dalszej hodowli szczególnie dorodnych okazów zwierząt. Można było także pozwolić sobie na wydzielenie całych grup ludności, by zajęły się nowymi specjalizacjami zawodowymi poza rolnictwem – jak choćby wspomnianą obserwacją gwiazd czy wróżbami z wnętrzności zwierząt. Niezależnie od swoich zajęć wszyscy musieli się wyżywić ze wspólnych zbiorów, dlatego troska o urodzaj i przeciwdziałanie klę- skom nieurodzaju czy pomorowi bydła stały się ogromnie ważne dla przodków, żyjących w IV tysiącleciu przed naszą erą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>