Okres baroku stworzył modę na różne wyroby z bursztynu

Powstawały wówczas piękne arcydzieła, opisywane w różnych relacjach. Bardzo niewielka ich część dotrwała do naszych czasów. Wojny, a zwłaszcza potop szwedzki, naruszyły skarbce polskie – i te magnackie, i te szlacheckie, i te zasobne – mieszczańskie. Ponoć niezwykle pięknie wyglądały wręcz baśniowe zwierciadła kryształowe w bursztynowych ramach oraz szafy gdańskie zdobione jantarem, tyle tylko, że świadek ich piękna ogląda! je w szwedzkich zamkach jako łupy wojenne. Niektóre eksponaty muzealne kryją dramat lub zagadkę psychologiczną. Oto Anna Jagiellonka kazała się pochować w katedrze

Wawelskiej nie obok męża – króla Stefana Batorego, ale w krypcie Kaplicy Zygmuntowskiej. Uważano, iż bardziej ceniła sobie splendor narodzin w domu Jagiellonów niż mężowskie nazwisko. Ale… gdy otwierano trumnę wdowy po królu Stefanie znaleziono bursztynowy medalion z podobizną monarchy. Czyli królowa Anna nie była zupełnie pozbawiona sentymentu do swego zmarłego małżonka, choć rad wyrywał się na wyprawy wojenne, polowania oraz tajemnicze wycieczki.

Okres baroku stworzył modę na różne wyroby z bursztynu, jak skomplikowane w budowie puchary, ozdoby stołu i nakrycia stołowe z rzeźbionymi w bursztynie trzonkami, szkatuły oraz tzw. kabinety, czyli wielokondygnacyjne skomplikowane szkatuły z szufladami i schowkami. Robiono także szachy rzeźbione w bursztynie z pięknymi szachownicami. Rzeźbione krzyże, statuetki świętych, lichtarze, a nawet całe ołtarzyki komponowano z różnobarwnego bursztynu. Łączono bursztyn z kością słoniową albo też pod przezroczystymi płytkami bursztynowymi umieszczano złotą folię. Rzeźby w bursztynie mogły mieć nader świecki charakter, przez przyzwoitość nawiązujący do tematyki mitologicznej, tylko po to, by pokazać nagie ciało kobiece lub erotyczną sytuację zupełnie niedwuznaczną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>