Perły słodkowodne

Słodkowodne perły w Wielkiej Brytanii wymieniane już były w- pismach Tacyta i Pliniusza. Sam Juliusz Cezar ofiarował jednej ze świątyń napierśnik zdobiony perłami brytyjskimi. Pochodziły one najprawdopodobniej ze Szkocji, z rzeki Conw’ay, blisko dzisiejszego Liverpools

Wśród brytyjskich klejnotów koronnych znajduje się do dziś wspaniała perła, wydobyta w XVIII wieku z rzeki Conway. Angielski poeta z XVI wieku Edmund Spenser w poemacie Królowa pereł zachwycał się „uroczą Conway”, która śle perły dla ozdoby pięknych dam dworu podobno jeszcze dziś w rzece Conway można nadal trafić na perły.

Wydobywano też perły rzeczne w Bawarii, Saksonii. Czechach j w Polsce – na Dolnym Śląsku. Niestety małże perłowe – skójki i szczeżuje – wyginęły już lub są wielką rzadkością. A przecież na niektórych dworach europejskich panował zwyczaj noszenia pereł wyłącznie pochodzenia krajowego. Otaczano opieką połowy pereł słodkowodnych, nie dopuszczając do ich rabunkowej gospodarki. Do dziś dnia w Dreźnie w Muzeum Grünes Gewölbe można podziwiać kolię z pereł słodkowodnych wydobytych z Elstery. Kolia składa się aż ze 177 pereł i pochodzi z czasów Augusta Mocnego.

W rzekach północnej Rosji perły słodkowodne występowały także w dużych ilościach. Intensywne połowy doprowadziły do wytępienia perłopławrów, podobno zbierano perły słodkowodne całymi wiadrami. Służyły one do zdobienia ikon i haftu na czepcach, zwanych kokosznika- mi. Zdobiono też perłami zastawy stołowe, sakiewki, nawet obuwie.

Córka w. ks. moskiewskiego Helena, gdy przybyła w końcu XV wieku do Polski jako narzeczona królewicza Aleksandra Jagiellończyka, miała w swej wyprawie trzewiczki haftowane perłami. Po śmierci w. księżnej Litwy, wdowy po królu Aleksandrze, jej rodzina domagała się zwrotu owych trzewiczków. Historia milczy, czy spadek zwrócono.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>