Pierwiastki śladowe zawarte w perłach

Czas już teraz bardziej dokładnie odsłonić tajemnicę, z czego są zbudowane perły. Skład pereł jest identyczny jak masy perłowej, około 80% stanowi węglan wapnia w postaci aragonitu substancja organiczna, zwana kochioliną – 12% i woda – 2%. Są to oczywiście uśrednione wartości, bo, jak się już rzekło, uroda i jakość pereł zależy między innymi od jej składu. Skład każdej perły może być zróżnicowany. 1 tak aragonitu może zawierać od 10 do 95%, konchioliny od 4,5 do 85% i wody od 0,5 do 4%. Najbardziej zróżnicowany jest skład pereł w ich powierzchniowych warstwach.

W miarę spadku w perłach zawartości aragonitu, zabarwienie ich staje się silniejsze. W perłach o barwach brązowych zawartość aragonitu wynosi tylko 80%, a więcej niż przeciętnie jest konchioliny. W kon- chiolinie odkryto aż 18 różnych aminokwasów.

Oddzielną ciekawostkę stanowią pierwiastki śladowe zawarte w perłach. W składzie pereł z północno-zachodnich rubieży byłego Związku Radzieckiego znaleziono: glin (0,008 – 0,0034%), bar (0,031-0,083%), żelazo (w śladach do 0,005%), krzem (0,003 – 0,120%), mangan (0,016 – 0,120%), magnez (0,004 – 0,400%), miedź (0,001 -0,003%), srebro (0,0001-0,0029%), molibden (0,002 – 0,014%), ołów (śladowo, do 0,008%), stront (0,1 -0,3%), antymon (0,01%), tytan (0,001 -0,003%), sód (0,1-0,3%) i cyna (0,0001%).

Okazało się, że najbardziej stabilnymi pierwiastkami we wszystkich perłach, niezależnie od ich zabarwienia, są stront, tytan i sód antymon i cynę stwierdzono tylko w jednej brązowej perle. Zawartość innych pierwiastków, a szczególnie magnezu, manganu i krzemu jest zmienna. Magnez polubiły bardzo białe perły, w szarych jest go bardzo mało, a jeszcze mniej w brązowych. Aż trudno uwierzyć, że zawartość magnezu w białych perłach jest 8-krotnie większa niż w szarych i aż 30-krotnie większa niż w brązowych. W zawartości glinu, baru, żelaza, miedzi i molibdenu nie ma tak dużych zróżnicowań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>