Trygon wody

Rak, Skorpion i Ryby mieszczą się w trygonie wodnym. Patronem triady wody jest uczony Taies z Miletu, który twierdził: „wszystko jest z wody, w wody powstało i z wody się składa”. Być może, że wpływy na te mniemania Talesa wywodziły się wprost z mitów greckich, według których bogowie Okeanos i Tetyda byli w ogóle rodzicami wszystkiego, co powstało. Nie wszyscy jednak byli zdania Taiesa o pierwotności wody. Niektórzy uważali wodę za „żywioł trzeci”. Pierwszym była ziemia, a drugim powietrze.

Ale gdy uznamy mędrca z Miletu za patrona dzieci trygonu wodnego – równocześnie przyznajemy temu właśnie żywiołowi pierwszeństwo przed innymi.

Zanim więc zaczniemy rozprawiać o ludziach trygonu wody, trzeba zdawać sobie sprawę z siły i potęgi tego żywiołu. Woda służy życiu, potrafi jednak wykazać ogromną siłę niszczycielską i to zarówno wtedy, gdy jest w stanie ciekłym, jak i wtedy, gdy przemienia się w lód lub parę. Pamiętajcie o tym wszyscy, którzy stykacie się z ludźmi, których żywiołem astrologicznym pozostaje woda. Zawsze miała w sobie siłę witalną i oczyszczającą, dosłownie i w przenośni.

Talesowska pierwotna pramateria wszechrzeczy ciąży silnie nad trygonem wody i ludzi ognia. Gdy ludzie ognia widzą głównie siebie – ludzie wody widzą także innych, i to nawet w stopniu równouprawnionym. Woda bowiem jest elementem łączącym, nie pozwala też na oddzielenie czegokolwiek od całości. Stąd też ludzie spod znaku Skorpiona, Raka i Ryb potrafią wspaniale działać w grupie, nie narzucając nikomu swej przewagi i indywidualnych pragnień, po prostu działają zawsze w imię całości i zależy im na sukcesie ogólnym, nie zaś indywidualnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>